Çevreye Duyarlı Üretim

Galen Ataşman Çevreye Duyarlı Üretim

Üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için malzeme ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ifade eden bir yaklaşımdır.

okAtık Kontrolü

okEnerji Üretimi

okÇevreye Duyarlı Tasarım

 • Üretim için minumum enerji gerektiren malzemelerin seçimi
 • Malzeme atığı ve enerji sarfiyatı minumum olan işlemlerin seçimi
 • Geri kazanılabilen parçaların tasarımı
 • Minumum zararlı malzeme kullanımını gerektiren parçaların tasarımı
 • Kullanım sonunda ürünün çevreye zarar vermemesi

ok Çevreye Duyarlı İşlemler

 • Çevreye zararlı maddelerin doğaya kaçmasının önlenmesi
 • Fabrikanın temiz tutulması
 • Her işlemdeki malzeme atığının azaltılması
 • Atık malzemelerin değerlendirilmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
 • Güç gereksinimi düşük olan ekipman tercihi
 • Makinelerin bakımını düzenli yapmak
Galen Ataşman Çevreye Duyarlı Üretim